Prima pagină  »  Utile  »  Cont bancar UA
CONTURILE BANCARE ale UA

Plățile către Uniunea Avocaților se achită prin virament la contul bancar al Uniunii Avocaților din Republica Moldova sau în numerar, prin intermediul tuturor sucursalelor BC Victoriabank SA, conform contractului nr. 087-VB-15 din 05.08.15 cu privire la recepționarea plăților.

 Pentru transferuri în MDL:

Beneficiar: Uniunea Avocaților din RM

Cod fiscal: 39753014

Codul IBAN: MD96VI022242600000049MDL

Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X469

Banca beneficiară: B.C. Victoriabank S.A., Sucursala nr. 26 Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 28/1

 

Numărul de ordine

Denumirea serviciului/cererii examinate pentru care se achită taxa

Unitatea de măsurare

Mărimea taxei exprimată în MDL

 1.  

Contribuțiile avocaților lunar

unit.

250

 1.  

Amenzile achitate de avocați în calitate de sancțiuni disciplinare

unit.

flotanta

 1.  

Taxa de înscriere la examenul de calificare în profesia de avocat

unit.

5000

 1.  

Taxa de înscriere la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură

unit.

1000

 1.  

Examinarea cererii privind înregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură

unit.

3000

 1.  

Examinarea cererii de admitere la examenul de calificare în profesia de avocat, depusă în temeiul alin. (3) art. 21 al Legii nr. 1260/2002 de către candidații menționați la alin. (2) art. 10 al Legii nr. 1260/2002 și verificarea reputației acestora

unit.

15000

 1.  

Participarea persoanelor ce nu dețin calitatea de avocat-stagiar la cursurile de instruire organizate de Centrul de Instruire al Avocaților

oră de instruire

250

 1.  

Depunerea contestației la Comisia de soluționare a contestațiilor

unit.

1500

 1.  

Examinarea cererii privind efectuarea înregistrării în Registrul avocaţilor din alte state care au dreptul să exercite profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova

unit.

10000

 1.  

Examinarea cererii privind consemnarea suspendării activității

unit.

1000

 1.  

Examinarea cererii privind consemnarea reluării activității suspendate

unit.

1000

 1.  

Examinarea cererii privind consemnarea reluării activității suspendate, pe motivul neachitării contribuțiilor și amenzii aplicate de Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților din Republica Moldova (în continuare – „CED”), în termen de 12 luni de la suspendare

unit.

2000

 1.  

Examinarea cererii privind consemnarea reluării activității suspendate, pe motivul neachitării contribuțiilor și amenzii aplicate de CED, pentru fiecare an început

an început

2000

 1.  

Examinarea cererii privind perfectarea dreptului de acces la secretul de stat

unit.

3000

 1.  

Perfectarea și eliberarea certificatului de acces la secretul de stat

unit.

500

 1.  

Perfectarea și eliberarea legitimațiilor

unit.

250

 1.  

Perfectarea și eliberarea certificatelor și adeverințelor

unit.

250

 1.  

Perfectarea și eliberarea copiei certificate a dosarului administrativ

fila

10

 1.  

Perfectarea și eliberarea extraselor de pe acte, la cerere

unit.

100

 1.  

Perfectarea și eliberarea Certificatului privind orele de instruire

unit.

100

 1.  

Perfectarea și eliberarea Avizului Baroului

unit.

100

 1.  

Perfectarea și eliberarea  Referințelor

unit.

250

 1.  

Perfectarea și eliberarea  Certificatului de Onorabilitate

unit.

1000

 1.  

Depunerea și examinarea cererii la CED de către neavocați

unit.

500

 1.  

Depunerea și examinarea cererilor la CED: avocați în nume propriu

unit.

1500

 1.  

Depunerea și examinarea cererii la CED de către neavocați, beneficiari de ajutor social de stat

unit.

70

 

 

ALTE CONTURI:

Pentru transferuri în Dolari SUA:
Beneficiar: Uniunea Avocaților din RM
Cod fiscal: 39753014
Codul IBAN: MD87VI022242600000033USD
Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X469
Banca beneficiară: B.C. Victoriabank S.A., Sucursala nr. 26 Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 28/1


 Pentru transferuri în EUR:
Beneficiar: Uniunea Avocaților din RM
Cod fiscal: 39753014
Codul IBAN: MD43VI022242600000031EUR
Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X469
Banca beneficiară: B.C. Victoriabank S.A., Sucursala nr. 26 Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 28/1

Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. 09-02/25.02.2022 din 25 februarie 2022 cu privire la aprobarea taxelor (text consolidat) poate fi vizualizată accesând linkul http://uam.md/media/files/files/hotarirea_coua_privind_aprobarea_taxelor_versiune_consolidata_in_versiunea_modificata_prin_hot_coua_din_28_aprilie_2023_6863052.pdf