Prima pagină  »  Despre Noi  »  Introducere
Scurt istoric

Introducere

Prin prisma definiţiei legislative, avocatura moldovenească reprezintă o instituţie de drept independentă a societăţii civile, menită să asigure, pe baza profesională, acordarea de asistenta juridică calificată persoanelor fizice şi juridice, în scopul apărării drepturilor, libertăţilor si intereselor lor legitime, precum şi al asigurării accesului la înfăptuirea justiţiei. 

Admiterea în profesia de avocat

Admiterea în profesia de avocat din Republica Moldova are loc prin susţinerea unui examen de admitere la stagiu profesional (testare cu 400 întrebări, din care 350 trebuie să fie răspunse corect), parcurgerea unui stagiu profesional (18 luni), şi susţinerea examenelor de promovare în profesia de avocat (proba scrisă şi proba verbală). 

Licenţa de avocat se eliberează pe un termen nelimitat. 

Formele de organizare ale avocaţilor

Profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:

a) cabinet al avocatului;

b) birou asociat de avocaţi.

Domeniile de activitate ale avocatului

Avocaţii acordă persoanelor fizice şi juridice asistenţă juridică calificată prin oferirea de consultaţii şi explicaţii, întocmirea documentelor cu caracter juridic, reprezentarea intereselor în instanţele de judecată, precum şi în faţa altor autorităţi publice şi persoane fizice şi juridice.

Spre deosebire de legislaţia altor state, normele din Republica Moldova nu prevăd dreptul avocatului de a desfăşura activităţi fiduciare.  

Uniunea naţională şi barourile regionale

Numărul de barouri în Moldova corespunde numărului curţilor de apel. Astfel, cele 4 barouri moldoveneşti sunt cele de Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat. 

Cel mai numeros barou este Baroul Chişinău cu un număr total de aproape 2000 de avocaţi. 

Toţi membrii barourilor din Republica Moldova formează Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova. 

Organul reprezentativ şi deliberativ al avocaţilor, care asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaţilor, este Consiliul Uniunii Avocaţilor.  Consiliul este format din preşedintele Uniunii Avocaţilor, decanii barourilor şi avocaţii delegaţi de barouri conform normei de reprezentare de 1 delegat la 200 de avocaţi.  Mandatul de membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor este de 4 ani.

Acordarea asistenţei juridice în cauze civile

Începând cu 1 ianuarie 2012, doar avocaţii licenţiaţi şi avocaţii stagiari pot participa în calitate de reprezentanţi ai persoanelor fizice în procese judiciare civile. Persoanele juridice pot fi reprezentate de către salariaţii lor în bază de procură.

Până la 1 ianuarie 2012, orice persoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu putea fi reprezentantă în instanţa de judecată pe cauze civile. 

Onorariile

Munca avocatului este remunerată din contul onorariilor primite de la persoanele fizice şi juridice. Mărimea onorariului se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi schimbată sau influenţată de autorităţile publice sau de instanţa de judecată. 

În Republica Moldova nu există un nivel normativ minim sau maxim obligatoriu al onorariilor.  Totodată, Consiliul Uniunii Avocaţilor periodic aprobă recomandări cu privire la mărimea onorariilor avocaţilor.  Spre exemplu, conform recomandărilor aprobate la 30.03.2012, diapazonul rezonabil şi recomandabil pentru mărimea tarifelor orare ale avocaţilor din Republica Moldova este stabilit a fi între 50 şi 150 euro/oră. 

Asigurarea de răspundere profesională a avocaţilor

Asigurarea de răspundere profesională a avocaţilor în Republica Moldova, spre deosebire de alte state europene, nu este obligatorie.  Acest lucru însă nu înseamnă că avocaţii moldoveni nu asigură facultativ riscurile clienţilor lor de survenire a unor erori profesionale. 

Ţinuta vestimentară

Începând cu 1 ianuarie 2011 fiecare avocat din Republica Moldova a devenit obligat să poarte robă de un anumit model în faţa instanţelor judecătoreşti.  Anterior legislaţia nu stabilea o astfel de obligaţie şi avocaţii erau liberi în alegerea ţinutei vestimentare. 

Asociaţia Tinerilor Avocaţi

La 30 martie 2012, Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova a aprobat Statutul Asociaţiei Tinerilor Avocaţi. Asociaţia este o formă de asociere a avocaţilor în vârstă de până la 40 ani, precum şi a avocaţilor stagiari. Iniţiativa de formare a Asociaţiei a parvenit de la un grup de iniţiativă al avocaţilor stagiari. Asociaţia are ca scop promovarea şi protejarea intereselor comune ale profesiei de avocat şi este o structură autonomă, fără personalitate juridică, formată pe lângă Uniunea Avocaţilor.