Prima pagină  »  Noutați
Comunicat cu privire la achitarea primei de asigurare medicală pentru anul 2024
27.12.2023

Stimați avocați,

Compania Națională de Asigurări în Medicină ne informează că avocații se regăsesc în Anexa nr. 2 la Legea 1593/2002, unde sunt stipulate categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

Totodată, conform prevederilor art. 16 din legea prenotată categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr. 2 achită primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în mod individual. Statutul persoanei fizice asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informațional al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, utilizând numărul de identificare de stat (IDNP) sau numărul de asigurare obligatorie de asistență medicală. (art.61 din Legea 1585/1998)

Compania Națională de Asigurări în Medicină ne informează că din 01 noiembrie 2023 CNAM a pus în producere un sistem informațional automatizat ”Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală” reinginerit, acțiune care face parte din șirul activităților ce țin de reformarea serviciilor publice și modernizarea tehnologică a guvernării și asigurării schimbului de date între sistemele informaționale deținute de participanții la schimbul de date.

În sistemul menționat evidența persoanelor obligate să se asigure în sumă fixă în mod individual se ține după codul personal.

În contextul celor expuse și întru evitarea eventualelor dificultăți ce țin de acordarea și activarea statutului avocaților, Compania Națională de Asigurări în Medicină ne informează despre necesitatea achitării primei de asigurare medicală pentru anul 2024 în termen legal prin intermediul serviciului de plăți electronice Mpay cu achitarea în baza IDNP-lui avocatului.

În cazul achitării primei de asigurare în sumă fixă, în interesul avocaților, unde plătitorul va fi CA sau BAA utilizând codul fiscal al entității, avocații nominalizați în ordinul de plată nu vor obține statut de asigurat în sistemul AOAM.

 

Secretariatul

Uniunii Avocaților din Republica Moldova